Kvír socialisti bojujú za práva všetkých ľudí práce

Nedáme sa strhnúť vlnami prejavov morálnej nadradenosti liberálov, ani križiackymi výpravami konzervatívcov. Socialisti.sk stoja pevne na strane ľudí práce a riešia reálne problémy ľudí. To potvrdila aj naša ľavicová mládež, ktorá propagovala socialistické požiadavky na dnešnom pochode v Bratislave.

RÔZNE PROBLÉMY – SPOLOČNÉ RIEŠENIE!
Zdražovanie, vojna, klíma. Slovenské zdravotníctvo a školstvo je v rozklade, ekonomicky sme kolónia. Je preto veľmi jednoduché zmietnuť zo stola problémy konkrétnych skupín, pochodujúcich či nepochodujúcich, keď je Slovensko v takom zúboženom stave. Lenže naozaj sú požiadavky kvír ľudí a potreby celej slovenskej spoločnosti nezlučiteľné? My v hnutí Socialisti.sk si to nemyslíme!

4 POŽIADAVKY PRE LEPŠIE SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH
Namiesto zákopových bojov a rozdúchavania emócií navrhujeme tento balík opatrení, ktorý pomôže celému Slovensku:

 1. OKAMŽITÉ ZVÝŠENIE PLATOV VO VEREJNOM SEKTORE
  • Platy v zdravotníctve a celom verejnom sektore musia byť automaticky valorizované nad úroveň inflácie + jednorazový bonus 500€ ako okamžitá kompenzácia.
 2. PODPORA ŠTUDENTSTVA, ZVÝŠENIE POČTU ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU
  • Pomocou štipendia pre všetkých študujúcich na SOŠ vo výške 250€ mesačne a preplateného ubytovania motivujeme mládež študovať potrebné odbory, čím vytvoríme početnú kvalifikovanú domácu pracovnú silu a zároveň tým dáme mládeži možnosť vziať svoj život do vlastných rúk.
 3. DEMOKRATIZÁCIA A MODERNIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA
  • Pomocou odbornej revízie postupov a učebných osnov v zdravotníctve v 5-ročných intervaloch zabezpečíme, aby naše zdravotníctvo držalo krok s vedeckým poznaním a najlepšou praxou. Revíziu budú viesť výlučne odborná obec, ktorá bude musieť zohľadniť pripomienky pacientov daných oddelení.
 4. KONIEC PRÍSTUPU ŠTÁTU K ZDRAVOTNÍCKYM ÚDAJOM JEDNOTLIVCOV
  • Úrady a zákony nemá čo zaujímať biológia a zdravie konkrétnych osôb a už vôbec tým nemôžu podmieňovať práva a povinnosti. To sa netýka zberu anonymných dát pre štatistické účely, ale len osobných dokladov a komunikácie medzi osobou a štátom.

Štátna šikana a stredoveké praktiky v zdravotníctve zmiznú, zdravotníctvo bude kvalitnejšie, školstvo a stav ďalších verejných služieb bude lepší, slovenské hospodárstvo bude robustnejšie.

Nedajme sa rozdeliť – je v našom najlepšom záujme, aby sme bojovali za dôstojný život všetkých ľudí práce. Z “kultúrnych vojen” vychádza víťazne len vládnuca trieda. Špecifické skupiny ľudí majú špecifické problémy, spoločné riešenie je ale ekonomické.

sk_SKSK