Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súhlasím v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov so spracovaním a vedením mojich osobných údajov pre účely vnútornej potreby hnutia Socialisti.sk,  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefónne číslo a s činnosťou súvisiaci fotografický materiál alebo videozáznam a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie. 

Svojím podpisom na tejto prihláške žiadam o členstvo v politickom hnutí Socialisti.sk a zároveň vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé.

sk_SKSK