Predsedníctvo

Mgr. Artúr Bekmatov, PhD.

Predseda hnutia

Ing. Jaroslav Císar, MBA

Podpredseda

Mgr. Miroslav Pomajdík

Podpredseda

Republiková rada
DiS. art. Maroš Čupka
Člen Republikovej rady pre kultúru
Mgr. Ján Kováč
Člen Republikovej rady pre organizáciu volieb
Ing. Dušan Knižka
Člen Republikovej rady
Mgr. art. Jozef Vacula
Člen Republikovej rady
Milan Knutelský
Člen Republikovej rady
Martin Jágrik
Člen Republikovej rady
Sely Papan, MBiol.
Členka Republikovej rady
Mgr. Stanislav Pirošík
Člen Republikovej rady
Mgr. Juraj Procházka, PhD.
Člen Republikovej rady pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
Vladimír Jágrik
Člen Republikovej rady
Rozhodcovská komisia

Na Rozhodcovskú komisiu sa možno obrátiť pokiaľ v hnutí pretrváva konflikt či nedodržiavanie stanov. Komisiu možno kontaktovať na adrese problem@socialisti.sk

Revízna komisia

Revízna komisia dohliada na hospodárenie hnutia. Kontaktovať ju možno na hospodarenie@socialisti.sk

sk_SKSK