Volím 9

eurovoľby 2024

Naše priority

  1. Mierová Európa
  2. Za koniec zotročovania Východného bloku!
  3. Za nezávislú Európu bez Ameriky!
  4. Proti neoliberalizmu, za spoločnú prosperitu!
  5. Proti útokom na suverenitu!

Naša kandidátna listina

1-pfp

poradca predsedu vlády SR pre oblasť ochrany pracujúcich, sociálne veci a spoluprácu s odbormi

2-pfp

biologička, členka vedenia hnutia Socialisti.sk

3-pfp

vysokoškolská pedagogička

4-pfp

predsedníčka odborovej organizácie OZ KOVO LIDL

5-pfp

pracovník s makroekonomickými dátami

ev6

vysokoškolský pedagóg

7-pfp

podpredseda hnutia Socialisti.sk

8-pfp

študentka, podpredsedníčka Frontu ľavicovej mládeže

9-pfp

predseda ZO OZ KOVO MOBIS

ev10

ortopedický chirurg

11-pfp

projektant, člen vedenia hnutia Socialisti.sk

12-pfp

predseda ZO IOZ SlovTan Contract Tannery

13-pfp

technik, krajský predseda hnutia Socialisti.sk

ev15

doktorand, predseda SZPB Šumiac

Náš pohľad na vec

Programové priority

pre Slovensko​ v srdci mierovej Európy

Európska únia je výsledkom medzinárodnej integrácie kapitalistických ekonomík, ktorá slúži ako nástroj na udržanie systému a vlády ekonomických elít. V dôsledku celoplošného vykorisťovania namiesto priateľských vzťahov medzi národmi narastá nacionalizmus, rasizmus a fašizmus. Obyvatelia chudobnejších krajín sa hnevajú na obyvateľov bohatších pre vyššie platy za rovnakú prácu či pre podstatne vyššie dotácie. Naopak obyvatelia bohatších štátov sa hnevajú na zúfalých pracovníkov, ktorí musia opustiť domácu krajinu, že im „kradnú prácu“. 

Európska únia je od počiatku a od svojho základu projektom kapitalistov na dosahovanie najvyšších ziskov na medzinárodnej úrovni proti cieľom celých národov. Zmeňme to!

Rovnosť národov v európskom zoskupení bude zabezpečená až potom ako bude výroba a prírodné bohatstvo v spoločenskom vlastníctve každého národa a vzťahy vzájomnej podpory budú základom nie olupovania, ktorého sme svedkami, ale rovnocennej svojbytnej spolupráce v Európe. 

Než sa k tomu však dopracujeme, chceme sa na pôde Europarlamentu postaviť:

Za svoje hlavné poslanie v Európskom parlamente považujeme posilnenie hlasu mieru a zdravého rozumu. Vojna na Ukrajine otvorila dokorán dvere militaristom a fanatikom, ktorí ľahkovážne podceňujú zapájanie sa EÚ do tohto konfliktu. V snahe zatiahnuť Európu do vojny s Ruskom sú pripravení hrať vabank.

V hnutí Socialisti.sk sme presvedčení, že Európska únia má byť prostredníkom medzi bojujúcimi stranami, nie súčasťou jednej z nich. Cieľom EÚ má byť čo najskoršie mierové riešenie, nie vojenská porážka geopolitického konkurenta.

Mier v Európe zároveň znamená menej peňazí na zbrane a viac na sociálnu oblasť, vzdelanie, kultúru, dopravu či environmentálnu politiku. Znamená menej vojnovej propagandy a viac priestoru na sociálny dialóg, spoluprácu  a plánovanie budúcnosti pre ďalšie generácie.

Európska únia nespája národy kvôli spolupráci a porozumeniu, ale spája ich preto, aby ich monopoly čo najefektívnejšie vycicali. Na rovnom hracom poli vyhráva silnejší hráč a inak tomu nie je ani v EÚ. Slovensko, spolu s Českom a ďalšími okolitými krajinami, je len montážnou halou Európy a zdrojom lacnej pracovnej sily. Kým my sa tešíme z eurofondov, západný kapitál z našej práce vysáva dvakrát toľko hodnoty v ziskoch z našich ľudí  a dividendách.

Chceme byť hlasom závislých ekonomík strednej a východnej Európy. Budeme robiť všetko preto, aby pracovná sila nebola len zdrojom násobenia ziskov za rovnaký či dokonca vyšší pracovný výkon ako v zahraničí. Túto požiadavku budeme presadzovať zhora tlačením na legislatívu, ale aj zdola podporou zamestnancov, ich požiadaviek aj za cenu štrajkov naprieč Európou. Legislatíva v EÚ musí byť rovnaká pre všetkých pracujúcich.

Európska únia musí mať nezávislú zahraničnú politiku a obranu. Považujeme za neprípustné, aby bol Starý kontinent podriadeným vazalom americkej zbrojárskej lobby. Hnutie Socialisti.sk pokladá za neprípustnú prítomnosť armády USA na území Európy. Záujmy USA sú hlavne finančnými záujmami zbrojárskych korporácií, ktoré, aby mohli zarábať, musia existovať vojny, bieda, hlad a ekonomické otroctvo. Preto sprístupňovanie európskych základní americkej armáde neznamená ochranu, ale naopak ohrozenie našej bezpečnosti a odliv financií mimo EÚ.

Sme proti návrhom na vznik jednotnej európskej armády riadenej bez jednohlasného súhlasu členských štátov Európskou komisiou. Jedine vytvorenie samostatného obranného mechanizmu na princípe jeden za všetkých a všetci za jedného môže EÚ zaistiť bezpečnosť, a zároveň suverenitu jej členov. A jedine takýto, čisto obranný mechanizmus môže zabezpečiť, že sa nebude zneužívať tak, ako sa na útočné účely používa NATO.

Odmietame pokrytectvo a dvojitý meter EÚ v zahraničnej politike. Chceme dôsledne presadzovať ideály mieru a ľudských práv, ako v prípade Ukrajiny, tak i Palestíny. 

Hlavným cieľom hnutia Socialisti.sk je premena existujúceho systému na sociálne spravodlivejší, v ktorom národy pracujú pre seba a hospodársky si navzájom pomáhajú, lebo je to v ich spoločnom záujme. Chceme ekonomiku vzájomnej spolupráce a pomoci, nie ekonomiku dravej konkurencie a podvodov. Základnou podmienkou je prevzatie výrobných prostriedkov z rúk kapitalistov do rúk tých čo hodnoty tvoria. Zrušenie kapitalistického trhu s jeho anarchiou a krízami, posilnenie demokracie vo výrobe. Plánovanie s využitím najmodernejších technológií tak, aby ľudská činnosť čo najviac uspokojovala ľudské potreby a čo najmenej ovplyvňovala životné prostredie.

Základom EÚ je privatizácia a podpora súkromného sektora. Kúsok po kúsku musíme z verejných služieb ukrajovať v prospech súkromníkov na úkor kvality. Na muške sú služby od železníc až po zdravotníctvo. Pravidlá Európskej únie vedome oslabujú verejný sektor a zväzujú štátom ruky. V Európskom parlamente chceme tento frontálny útok brzdiť ako to len pôjde. Rovnako sa postavíme proti fosílnej lobby a im podobným – budúcnosť planéty a jej druhov je viac než zisk.

Spolupráca národov sa musí zakladať na vzájomnej dôvere, spoluprácu nemožno vynútiť. Navyše, v podmienkach súčasnej kapitalistickej EÚ znamená hlbšia integrácia bianco šek pre voľnú ruku trhu. Odmietame preto snahy o obmedzovanie práva veta národných štátov. Budeme hlasom proti centralizácii a federalizácii EÚ. Na druhej strane ale chceme presadzovať demokratizáciu EÚ a posilnenie právomocí Europarlamentu na úkor Rady EÚ a Eurokomisie. Odmietame selektívne využívanie sankcií na vynucovanie vlastných záujmov. To platí ako v zahraničnej politike, tak i v rámci EÚ. Odmietneme preto prípadnú aktiváciu sankčného článku 7 voči komukoľvek.

Zaujímajú Vás naše pozície v konkrétnych oblastiach? Prečítajte si náš program, alebo naše pozície od A po Z!

Transparentný účet

SK41 1100 0000 0029 4916 9530

Stav a pohyby na transparentnom účte si môžete pozrieť na stránkach Tatra banky. Pozor, stránka sa nezobrazuje správne na prehliadači Mozilla, odporúčame preto použiť prehliadače Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Podporiť nás môžete vkladom na náš transparentný účet. Pokiaľ chcete podporiť konkrétnu osobu, prosím, uveďte jej meno do poznámky.

sk_SKSK