Financovanie hnutia Socialisti.sk

Číslo bežného účtu (IBAN)
SK97 0900 0000 0051 6534 0698
sk_SKSK