Svetový deň za dôstojnú prácu

Medzinárodná konfederácia odborových zväzov ITUC vyhlásila 7. október za Medzinárodný deň za dôstojnú prácu. Mnohí si myslia, že Slovensko je od krajín globálneho juhu úplne iné, alebo že vďaka nášmu členstvu v rôznych západných organizáciách sme na pomyselnej špičke pyramídy. Lenže fakty hovoria jasne:

  • na hranici chudoby žije na Slovensku viac než 800-tisíc ľudí
  • Slováci sú so svojou priemernou mzdou poslední v Európe v parite kúpnej sily (ukazovateľ porovnávajúci koľko tovaru si môže reálne človek v konkrétnej krajine nakúpiť za miestnu priemernú mzdu)
  • naša minimálna mzda patrí v rámci EÚ do spodnej polovice
  • pozostatky sociálneho štátu sú kúsok po kúsku odstraňované a vyjednávajúca pozícia pracujúcich je stále viac ohrozovaná

Kým je práca nevyhnutná na prežitie, všetci musia byť ohodnotení tak, aby si mohli dovoliť žiť dôstojne, nie len prežívať. Dôstojná mzda ale nestačí – pokiaľ musí zamestnanec bojovať ešte aj o pauzy na WC (ako to bolo napr. v Yazaki Michalovce), alebo o vyplácanie nadčasov (podnik Yura v Hnúšti), nie je to práca, ale otročina.

O diskriminácií či zneužívaní Rómov a cudzincov na také práce, ktoré je už lepšie skôr odmietnuť a žiť na okraji spoločnosti, ani nehovoriac. Aby sme žili pre prácu a nepracovali, aby sme prežili, musíme:

1) okamžite zvýšiť minimálnu mzdu na takú úroveň, aby pokryla všetky životné náklady, umožnila zaplatiť aj neočakávané výdavky, a aby sa zo zvyšku mohol človek realizovať vo voľnom čase
2) skrátiť pracovnú dobu na 4 dni týždenne alebo 6 hodín denne
3) posilniť demokraciu na pracovisku – pracujúci musia mať právo reálne rozhodovať, za akých podmienok budú pracovať, nesmú byť do ničoho donútení či už vedením, alebo svojou finančnou situáciou
4) posilniť hlas ne/pracujúcich pri rokovaniach tripartity tak, aby boli pevnou súčasťou procesu tvorby a prijímania novej legislatívy

Tieto riešenia nie sú dlhodobé. Kým bude trh tlačiť na zamestnávateľov aby sa snažili zvyšovať zisk na úkor pracujúcich, takáto reforma bude vždy ohrozená. Dôstojnú prácu preto garantuje jedine socializácia zisku v prospech drvivej väčšiny – v prospech pracujúcich.

sk_SKSK