Rakovinotvorný odpad možno skončí v Hrone

Neschopnosť vlády a nezodpovednosť súkromníka môže v povodí Hrona spôsobiť environmentálnu katastrofu. Podľa starostu obce Nemecká už budúci týždeň môže byť miestna čistička odpadových vôd zastavená preto, lebo jej majiteľ, firma PTCHEM, má dlhy, pričom sa tiež vyhovára na vysoké ceny energií. Táto čistička tiež zabezpečuje čistenie kontaminovanej vody z tzv. gudrónových jám – ide o odpad po spracovaní ropy. Bez prečistenia môže tento odpad pretiecť a dostať sa do rieky Hron. Následky na zdraví a životnom prostredí by mohli byť katastrofálne, obec Nemecká preto už vyhlásila mimoriadnu situáciu.

Na podobné hrozby sme už upozornili aj počas nášho pešieho pochodu od Uble po Bratislavu. Vo videách sme vám takto ukázali nečinnosť štátu a nezodpovednosť súkromníkov v Nižnej Slanej či Jelšave. Opäť sa ukazuje, že súkromník, ktorý sa musí riadiť ziskom, nie je schopný zabezpečiť služby, ktoré musia fungovať nonstop, či sú ziskové alebo nie. Tiež sa ukazuje, ako slabé je ministerstvo životného prostredia, ktoré nie je schopné s touto situáciou nič spraviť.

Verejné zdravie a naše životné prostredie nesmieme nechať v rukách súkromného sekora. Iba verejné spoločnosti môžu zabezpečiť plynulý chod služieb nevyhnutných pre zdravý chod krajiny. To platí ako pre ekológiu, tak i pre každú ďalšiu oblasť. Zisk nie je mierou spoločenských potrieb.

en_GBEN