Krajský snem Košického kraja

V poradí už štvrtý krajský snem Socialistov.sk sa uskutočnil v sobotu v Košiciach.
O priebehu volebnej kampane a výsledku v regióne informoval podpredseda hnutia Martin Štunda.
Predseda hnutia Artur Bekmatov zhodnotil výsledky celoslovenského snemu, načrtol ďalší postup hnutia po krajských snemoch v personálnej oblasti, odborných sekciách, mediálnej politiky či finančného zabezpečenia hnutia.
Za predsedu krajskej organizácie bol zvolený Juraj B. Ďurove.
Snem zároveň zvolil ďalších členov krajskej rady a predsedov hnutia v okresoch.
Predsedovia okresov začnú v najbližších týždňoch oslovovať záujemcov o členstvo v hnutí, ktorí sa prihlásili po marcových voľbách.
V diskusii sa delegáti zaujímali najmä o aktivity odborných sekcií, možnosti politického vzdelávania členov či konkrétnych aktivít v mediálnej oblasti.

en_GBEN