Krajský snem Bratislavského kraja

V Bratislave sa 9. júla stretli členovia krajskej organizácie hnutia na svojom ustanovujúcom sneme, aby rokovali o záveroch povolebného snemu hnutia  konaného 20. júna v Banskej Bystrici, o ktorých informovali podpredsedovia hnutia Milan Benkovský a Veronika Balušíková. Hlavnú pozornosť však venovali výsledkom parlamentných volieb a úlohám hnutia v kraji pri realizácii Programu Socialistov.sk.

Delegátov zaujalo vystúpenie novozvoleného predsedu hnutia Artúra Bekmatova, ktorý sa zameral na prehlbovanie efektívnosti práce socialistov v regiónoch Slovenska.

Verejnosť a sympatizanti sa môžu obracať s návrhmi, pripomienkami, ako i s prípadným záujmom členstvo v hnutí Socialisti.sk na novozvolené vedenie kraja. Delegáti zvolili za predsedu kraja Ing. Milana Nehaja, podpredsedu Ing. Martina Tkáča a tajomníčku Mgr. Beátu Novomeskú. Zároveň zvolili ďalších šesť členov krajskej rady a predsedov hnutia v okresoch Malacky – Mgr. Lucia Pálková, Senec – Mgr. Ján Džuňák, Pezinok –Erik Miketič.

en_GBEN