Zahraničná politika

Mier, diplomacia a koniec bezbrehého zbrojenia. Dnes viac než kedykoľvek predtým treba hájiť mierové hodnoty. Ale mier nie je otázkou vôle, ale ekonomických záujmov. Prvoradým štátnym záujmom Slovenskej republiky sa musí stať udržiavanie mieru pomocou posilňovania vzájomne výhodných obchodných vzťahov, nie militarizmus a mentalita studenej vojny.

V oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov chceme realizovať zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a reflektovať tak na premenu sveta z unipolárneho na multipolárny. Chceme, aby politika SR striktne vychádzala z článku 2  I. kapitoly Charty OSN. Tiež zásadne odmietame používanie sankcií na dosahovanie cieľov veľmocí.

Chceme zapojiť Slovensko do nových obchodných štruktúr ako Nová Hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) v snahe integrovať sa do perspektívnejších globálnych ekonomických vzťahov a pôsobiť ako obchodný most medzi ekonomikami.

Cieľom je transformácia Slovenska na centrum obchodu medzi Európou a Áziou v snahe získať medzinárodne významnú pozíciu, ktorú nebude chcieť priamo ohroziť žiadna mocnosť.

Dočítajte sa viac:
Posadnutí Západom

Oháňajú sa heslami ako demokracia, sloboda a lepšia budúcnosť. Čo...

sk_SKSK