Spravodlivosť a tresty

Trestný zákonník je v mnohých ohľadoch drakonický. Je nemysliteľné, aby ľudia na Slovensku sedeli vo väzení 5 či 10 rokov za niečo, za čo v okolitých štátoch nedostanete ani pokutu. Je nevyhnutné znížiť nezmyselné tresty odňatia slobody. Finančné tresty musia byť primerané výške príjmov fyzických a právnických osôb.

Prvoradá musí byť reštitučná spravodlivosť a rehabilitácia, či ukladanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody.

sk_SKSK