Socializmus

Chceme, aby mal každý možnosť podieľať sa na rozhodovaní o tom, ako funguje ich obec a pracovisko, koľko času strávi v práci a ako bude tráviť voľný čas. Chceme, aby ľudia boli pánmi nad ekonomikou a nie naopak – koniec krízam, koniec plytvaniu ľudským potenciálom a výrobkami, koniec uťahovaniu opaskov bežných ľudí.

Jednotlivec má mať možnosť rozvíjať svoju jedinečnosť! Ľudia práce si zaslúžia toľko oddychu, koľko dovoľuje technologický pokrok! Všetci si zaslúžia pokojný dôstojný život a kvalitné služby! Dosť bolo merania hodnoty jednotlivcov a spoločnosti výškou HDP! Ľudia sú základom spoločnosti, ľuďom má slúžiť ekonomika!

Socializmus, ak chce napĺňať ľudské potreby a ponúkať kvalitné služby širokým vrstvám, musí trh nahradiť racionálnejším a efektívnejším spôsobom prerozdeľovania zdrojov, výrobkov a služieb. Kým v prechodnom štádiu je možné trhové mechanizmy zachovať, najmä v oblasti služieb, eventuálne bude nevyhnutné zaviesť informatizované plánovanie ekonomiky, napr. aj skrz platformy. Tento proces už kapitalizmus začal, no len na úrovni podnikov (najúspešnejšími príkladmi môže byť americký gigant Walmart či Amazon).

Základným predpokladom je však prekonanie dominancie súkromného vlastníctva štátnym a inými formami verejného vlastníctva. Kým majú totiž súkromníci moc nad ekonomikou, budú sa snažiť riadiť ju vo svoj prospech a vykorisťovanie pracujúcich bude pokračovať. Socializmus nie je o prerozdeľovaní bohatstva, ale o ponechaní bohatstva v rukách tých, ktorí ho vytvorili.

Taký systém nám nespadne z neba a ani sa k nemu nedopracujeme postupnými krokmi, ako sa o to snažili napr. vo Švédsku. Prekonanie kapitalizmu – kolektivizácia a plánovanie – je možné len ak budú pracujúci, ktorí sú motorom ekonomiky, pripravení vlastnými silami vynútiť, presadiť a brániť zmenu k lepšiemu. Kým nie je táto kritická masa pracujúcich zorganizovaná a schopná generálneho štrajku ako v 1948 či 1989, systémovej zmeny sa nedočkáme.

sk_SKSK