Reprodukčné práva

Dobré rozhodnutia môžeme robiť iba ak máme všetky potrebné informácie. To platí predovšetkým pri dôležitých životných rozhodnutiach a osobnom, ale aj celospoločenskom zdraví. Preto presadzujeme bezplatné kurzy rodičovstva a vekovo primeranej prípravy na vzťahy na ZŠ a SŠ.

Taktiež chceme bojovať s zdravotnou a finančnou záťažou spojenou s menštruáciou a tehotenstvom. Treba zrušiť DPH na hygienické pomôcky, zaviesť platené menštruačné voľno, hradiť prerušenie tehotenstva v prípade znásilnenia či nepriaznivých socioekonomických okolností, pričom považujeme zavedenie medikamentóznej interrupcie za štandard.

V tejto súvislosti tiež požadujeme dôslednú reformu vyšetrovania domáceho a sexuálneho násilia, ako aj sprísnenie definície znásilnenia, sexuálneho násilia a zneužívania v trestnom zákonníku.

sk_SKSK