Skrátenie pracovnej doby

v moderných dejinách Československa nájdeme hneď niekoľko úprav skracovania pracovnej doby. V roku 1918 bol týždenný pracovný fond skrátený na 48 hodín, v roku 1966 na 46 hodín a v roku 1968 na 42,5 hodiny. Súčasný stav bol na začiatku minulého storočia rovnako nepredstaviteľný, ako je dnes pre mnohých nepredstaviteľný 30 hodinový pracovný týždeň.

Za 55 rokov technológia pokročila neuveriteľným tempom, no pracovný týždeň sa znížil zo 42,5 len na 40 hodín. My požadujeme 30 až 32-hodinový pracovný týždeň.

Okamžité a plošné zavedenie takéhoto opatrenia by spôsobilo chaos, ale to nikto ani nechce. Prvým krokom od odborných diskusií a výskumov k realizácii je preto pokusné zavedenie 30 hodinového týždenného pracovného fondu na vybraných pracoviskách za asistencie štátu.

Modernizácia výroby, robotizácia a automatizácia nevyhnutne povedie k skráteniu nevyhnutnej práce v jednotlivých firmách. To môže viesť buď k masovej nezamestnanosti ak necháme rozhodnutie na svojvôli kapitálu. Naopak, ak si pracujúci presadia zachovanie pracovných miest, bude automatizácia znamenať viac voľného času a zachovanie reálnej mzdy.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK