Práca

Bez práce nie sú koláče. Život nás, pracujúcich, závisí od našej práce, od mzdy, ktorú za ňu dostávame. Dostávame jej však málo a pracujeme príliš dlho a v čoraz horších podmienkach. Presadzujeme preto skrátenie pracovnej doby a zvýšenie minimálnej mzdy, vyššiu ochranu pracujúcich a skvalitnenie pracovných podmienok.

Chceme skrátiť týždennú pracovnú dobu na 30 hodín a zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 65% priemernej mzdy. Tiež chceme zrovnoprávniť mzdové odmeňovanie po vzore Islandu, aby na rovnakej (porovnateľnej) pozícii bola rovnaká mzda pre všetkých pracujúcich.

Treba tiež ochrániť kmeňových zamestnancov pred ich nahrádzaním agentúrnymi zamestnancami. A v neposlednom rade treba spresniť právomoci inšpektorátov práce a navýšiť ich personálne kapacity.

Čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl treba garantovať právo na prvé zamestnanie v súlade s ich kvalifikáciou V súvislosti so zmenami štruktúry zamestnanosti treba zriadiť rekvalifikačné centrá, kde budú vyučovať vyučujúci z príslušných stredných odborných škôl resp. univerzít.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK