Poisťovne a nemocnice

Zo zdravia sa stal tovar. Z verejných peňazí živíme súkromníkov v zdravotníctve, pritom je zdravotníctvo podfinancované a neefektívne. Aby sme mali dostupnú, bezplatnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, treba z neho vyhnať súkromníkov a od základu zmeniť jeho priority.

Zdravotné poistenie chceme nahradiť progresívnou daňou – bežný človek zaplatí menej, boháči a kapitál zaplatí viac. Zdravotníctvo treba financovať priamo, transparentne a centrálne – pôvodná podoba britskej NHS je v mnohom inšpiráciou.

Zdravotnú starostlivosť v ambulanciách všeobecných lekárov a špecialistov treba financovať analogicky prostredníctvom daní, náklady na chod ambulancií prevezme na seba štát a samosprávy. Kto chce, môže zostať lekárom – podnikateľom, ale bude si hradiť všetky náklady na prevádzku. Zvyšné ambulancie sa tak zmenia na verejné.

Aby sme zabezpečili právo na bezplatnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, treba zachovať regionálnu sieť zdravotníckych zariadení, posilniť výjazdovú lekársku službu a domácu ošetrovateľskú službu. Je nevyhnutné posilniť personálne kapacity pomocného zdravotníckeho a administratívneho personálu. Tiež treba systematicky zavádzať prvky telemedicíny.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK