Odbory

V jednote je sila. To platí niekoľkonásobne vo vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. A to preto, lebo tento vzťah je nervný – vďaka armáde nezamestnaných je zamestnanec vždy nahraditeľný a kvôli zákonom ekonomiky sú mzdy, ktoré sú stláčané nadol v prospech kapitálu. Dobre fungujúce odbory sú prvou líniou obrany zamestnancov pred vyhadzovom a pred znižovaním miezd či zhoršovaním pracovných podmienok.

Naše hnutie stojí pevne za odbormi, aktívne sa zapája do štrajkov, podporuje rozšírenie práv odborov ako i rozšírenie platnosti kolektívnych zmlúv na celý sektor.

Zamestnávatelia i štát sa nebojí ničoho tak, ako organizovaných pracujúcich. Spoločne dokážu zastaviť ekonomiku a vynútiť si tak žiadanú zmenu. A odbory majú všetky predpoklady na to, aby takou organizáciou pracujúcich boli.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK