Obrana

Naše hnutie stojí na hodnotách mieru a je proti zbrojeniu, vojnám a imperializmu. To ale neznamená, že prepadáme utopickému pacifizmu. Slovensko musí popri vypovedaní dohody s Armádou USA a stihnutí vojakov z iných než mierových misií, ako aj popri ekonomickej a mäkkej diplomacii zabezpečiť, aby sa jeho obyvateľstvo dokázalo chrániť a brániť.

Treba ukončiť nezmyselné nákupy ťažkej techniky a optimalizovať tento arzenál. Nemá zmysel kupovať a udržiavať ťažkopádnu techniku, ktorá nebude prakticky použiteľná. Musíme zmeniť orientáciu z nákupov ťažkej techniky na nákup inteligentných obranných systémov a domácu výrobu ľahkej autonómnej obrannej techniky akou sú napr. drony.

Zároveň musí byť hlavnou úlohou OS SR prevencia a boj s (prírodnými) krízovými situáciami, príprava obyvateľstva na krízové situácie a udržiavanie ochrannej a obrannej infraštruktúry v prevádzkovom režime. Zároveň treba investovať do rekonštrukcie optimalizovanej siete objektov civilnej ochrany;

V neposlednom rade treba zabezpečiť obranyschopnosť obyvateľstva. Branné cvičenia na základných a stredných školách ani zďaleka nespĺňajú svoju úlohu. Každoročne by mali prebiehať na školách spoločné branné cvičenia s cieľom vštiepiť základy prežitia v mestskom a prírodnom prostredí, ochrany pred chemickým útokom, ochrany a obrany v kontexte inteligentných útočných systémov, vštiepiť informácie nevyhnutných pre použitie ochrannej infraštruktúry a zásad bezpečnej manipulácie so zbraňami. Táto príprava by mala byť nenásilne včlenená do osnov telesnej výchovy a ostatných predmetov s celoročnou výukou (ako napr. zemepis a prírodopis).

 

Dočítajte sa viac:
Na strane mieru

Tak ako som doteraz odsudzoval ozbrojené agresie v Juhoslávii, Afganistane,...

sk_SKSK