NATO

NATO nepovažujeme za čisto obrannú organizáciu, ale predovšetkým za nástroj násilného presadzovania ekonomických a politických záujmov amerického zbrojárskeho kapitálu a ich politických hovorcov.

V rámci NATO chceme zastávať striktne mierové pozície. Považujeme za nevyhnutné, aby došlo k znižovaniu výdavkov členských štátov na zbrojenie.

Odmietame podporiť akúkoľvek misiu NATO bez mandátu OSN. V prípade snáh zatiahnuť SR do ďalšieho nelegitímneho ozbrojeného konfliktu musí SR prehodnotiť svoje zotrvanie v NATO a vyhlásenie neutrality.

Dočítajte sa viac:
Na strane mieru

Tak ako som doteraz odsudzoval ozbrojené agresie v Juhoslávii, Afganistane,...

sk_SKSK