LGBTI

Za prvoradé považujeme zabezpečenie dostupného bývania a dôstojnej práce, ako aj modernej a bezplatnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých bez rozdielu. Liberálne mávanie vlajočkami nikoho nenakŕmi, nikomu neprospeje. No spolu s riešením chlebových tém je možné venovať sa aj špecifickým potrebám konkrétnych skupín.

Máme za to, že sa štát nemá čo miešať do osobného zdravia. Nemá zmysel, aby zákony udeľovali práva na základe zdravotnej karty. Presadzujeme, aby práva neboli podmieňované  biologickými znakmi a štát nevyžadoval uvádzanie týchto znakov v dokumentoch a dokladoch totožnosti, kde ide o vyložene zbytočný údaj. Týmto zanikne potreba právnej tranzície a zároveň tak vznikne inštitút manželstva pre všetkých. 

Výnimku z tohto princípu samozrejme tvorí zdravotný systém. Tam požadujeme zjednodušiť a skrátiť proces prístupu k HRT v súlade s modernými štandardmi. Zároveň požadujeme zákaz mrzačenia intersex detí. V oblasti darovania krvi treba taktiež odstrániť diskrimináciu.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK