Kolektivizácia

Keď sa podniku darí, benefituje z toho manažment. Keď ale podniku hrozí krach, doplácajú na to pracujúci. Tejto nespravodlivosti, tomuto ekonomickému zákonu kapitalizmu, sa treba postaviť. Navyše, pracujúci sa dokážu zaobísť aj bez majiteľa podniku – ak podnik krachuje, na dlažbe nesmie skončiť zamestnanec, ale majiteľ.

Presadzujeme právo na prevzatie podniku zamestnancami. Štát musí krachujúce závody odkúpiť za fixnú cenu alebo ho musí inak vyvlastniť a dať ho do správy pracujúcim. Takému podniku treba následne poskytnúť dotáciu na udržanie pracovných miest a podnik podporiť prednostnými štátnymi zákazkami a daňovými úľavami.

Obdobne chceme zaviesť právo obcí, samospráv a štátu prevziať dlhodobo zanedbávané pozemky či nehnuteľnosti pre verejnoprospešné účely. To sa týka aj dlhodobo chátrajúcich pamiatok či kúpeľov v súkromných rukách.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK