Energetika

Presadzujeme slovenské energie za slovenské ceny. Nedávna kríza ukázala, aké má dopady to, keď ceny energií určuje trh. Musíme preto posilniť úlohu štátu v distribúcií energií a posilniť energetickú sebestačnosť Slovenska.

Chceme, aby bola elektrina a teplo vyrobené na Slovensku predávaná slovenským odberateľom za regulované ceny nedeformované burzovými špekuláciami. Súčasná tvorba cien elektrickej energie, plynu a tepla a voľný trh s nimi musí byť zrušený. Adresná pomoc musí byť poskytnutá domácnostiam postihnutým energetickou chudobou.

Spolu so systematickou podporou rozvoja využívania geotermálnej energie a obnoviteľných zdrojov (OZE) podporujeme aj dostavbu 4. bloku Mochoviec s cieľom dosiahnuť sebestačnosť Slovenska vo výrobe elektrickej energie. Zároveň považujeme za nevyhnutné diverzifikovať dodávateľov jadrového paliva.

Tiež chceme podporiť projekty decentralizácie využívania OZE a projekty zamerané na energetickú sebestačnosť už na úrovni obcí a miest.

Presadzujeme dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2035 a dosiahnutie záporných emisií do roku 2040.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK