Dôchodky a II. pilier

Sociálny štát je už 30 rokov v rozklade. Dokedy budeme musieť bojovať za dôstojné dôchodky, adekvátnu starostlivosť o najzraniteľnejšie skupiny, či za dôstojné životné podmienky? Prioritou štátu musí byť človek.

Vekový strop odchodu do dôchodku musí byť garantovaný. Zároveň treba zrušiť špekulatívny druhý pilier dôchodkového sporenia, no zachovať úspory v ňom. Dôchodky musia rásť automaticky a pravidelne so životnými nákladmi.

Dočítajte sa viac:
sk_SKSK