Demokracia

Politická demokracia nesmie byť len o krúžkovaní raz za 4 roky – presadzujeme dôsledné prehlbovanie demokracie. Okrem prechodu na župný model a odvolateľnosti poslancov, chceme reformu volebného systému.

Volebný systém do NR SR by mal byť pomerný so župnými straníckymi kandidátkami po vzore Českej republiky. Volilo by sa v obvodoch-župách, pričom počet mandátov by zohľadňoval počet obyvateľov v obvode.

Zároveň chceme prehĺbiť demokraciu o prostriedky konzultatívnej a celoprocesovej demokracie. To znamená, že každá legislatíva, rozhodnutie či projekt musí zohľadniť názor dotknutej časti verejnosti, buď prostredníctvom prieskumu verejnej mienky či pomocou stretnutí s dotknutou verejnosťou (v závislosti na rozsahu a významu veci).

sk_SKSK