Bezbariérovosť

Vo svete ľudí s krídlami, kde neexistujú schody je človek bez krídel považovaný za telesne znevýhodneného. Toto znevýhodnenie zaniká v momente, keď spoločnosť prispôsobí štandardy takému človeku. Toto je spoločenský model chápania zdravotného znevýhodnenia – znevýhodnenie nie je ani tak produktom prírody, ako spoločnosti.

Spoločnosť musí byť otvorená pre každého človeka. Preto chceme sprísniť a dôslednejšie dodržiavať princípy bezbariérovosti v mestskom plánovaní, budovách a vo vzťahu k prístupe k informáciám, úradnom styku a školstve. To platí aj vo vzťahu k neurodivergencii.

sk_SKSK