Maroš Čupka, DiS. Art. - kandidát na župana

„Náš kraj má bohatú, hrdú históriu a ešte bohatšie prírodné zdroje. Máme na čom stavať, no musíme zabezpečiť rovnomerný rozvoj a zamerať sa na najslabšie regióny, pretože tak ako sa vraví, reťaz je taká silná, ako silný je jej najslabší článok.“

Moja vízia pre náš kraj

Rozkliknite body a dozveďte sa viac!

Prinavrátenie dôstojného života v každej obci pomocou obnovenia tradičnej miestnej výroby a založenia lokálnych trhov na princípe „z dediny do mesta“

Zakladanie sociálnych výrobných a poľnohospodárskych podnikov – vyrábajme čo potrebujeme, v prospech verejnosti, nie pre súkromníka!

Využiť potenciál duálneho vzdelávania a zlepšiť prostredie na školách tak, aby žiaci rozvíjali svoje zručnosti priamo v podnikoch v okolí a budovali si vzťah k tradičnému remeslu a poľnohospodárstvu, aby nemuseli opúšťať svoje rodisko

Vznik nájomných sociálnych bytov rekonštrukciou existujúcich krajských nehnuteľností či budovaním nových.

Rozvoj a obnova verejnej dopravy za pomoci ŽSR a ZSSK a založením dopravného podniku vo vlastníctve kraja (podľa úspešného projektu Ústeckého kraja v ČR)

Zlepšenie sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom budovania a rekonštrukcie denných stacionárov a iných sociálnych zariadení.

Budem lobovať za posilnenie kompetencií krajov, aby sa VÚC chápal ako medzistupeň medzi vládou a ľuďmi.

IMG_5226

„Je potrebné zabezpečiť neinvazívnu politiku moderného eko a agroturizmu za pomoci jednotlivých obcí a zlepšenia verejnej dopravy. Tým vieme zabezpečiť nielen trvalo udržateľný rozvoj regiónov a prácu v nich, ale zároveň ochránime to najcennejšie – našu prírodu!“

„Mojím snom je aby mladí ľudia neodchádzali z domoviny, aby každý našiel dôstojné miesto na život tu, blízko svojich koreňov a svojej rodiny.“

Videá

sk_SKSK