Župy

Súčasné kraje sú príliš vzdialené bežnému človeku, ako i jeho okrajovým oblastiam. Chceme, aby kraje mali silnejší vzťah s človekom, s regiónmi a aby efektívnejšie spĺňali svoju úlohu.

Chceme preto, aby Slovensko prešlo na župný model. Žúp by bolo viac než krajov, zodpovedali by existujúcim spádovým oblastiam a kopírovali by prírodné, kultúrne a historické hranice. Zastupiteľstvá novovzniknutých žúp by pozostávali z primátorov a viceprimátorov obcí.

Zároveň by sa zmenil volebný systém – každá župa by mala v NR SR svojich poslancov, ktorých si bude môcť kedykoľvek odvolať.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN