Životné prostredie

Národné parky nesmú byť pieskoviskom pre developerov – treba skoncovať s komerčnou výstavbou v národných parkoch, zvýšiť mieru ochrany parkov a plošne zakázať nadmernú ťažbu dreva. V krajine treba podporovať zadržiavanie vody a obnovovať tak prirodzené korytá riek či močariská. Je potrebné chrániť a zveľaďovať biodiverzitu, do monokultúr zavádzať nové druhy.

Odpadové hospodárstvo musí spĺňať najvyššie štandardy ochrany životného prostredia. Je neprijateľné, aby firmy mohli beztrestne obchádzať opatrenia na ochranu životného prostredia a opatrení zmierňovania klimatickej krízy.

Považujeme za samozrejmé, že každý zásah do životného prostredia treba posúdiť z hľadiska zmierňovania klimatickej krízy a jej dôsledkov, dôsledkov zásahu pre mimoľudskú prírodu, i z pohľadu ľudského zdravia.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN