Vysoké školstvo a výskum

Rozvoju vysokého školstva a vedy na Slovensku chýba dlhodobá stratégia, vrátane vízií rozvoja jednotlivých univerzít a ústavov SAV. Tieto strategické dokumenty musia zahŕňať ako finančný rozvoj univerzít a SAV, tak i perspektívu študentstva, výchovno-vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu i rozvoja zamestnancov. Financovanie výskumu a VŠ ako aj kontrola ich kvality i spokojnosti všetkých zúčastnených musí byť štátnou prioritou.

Ako v prípade stredného školstva, tak aj na úrovni VŠ presadzujeme pokrytie životných nákladov a materiálnych potrieb študentstva univerzálnym štipendiom podmieneného 5-ročnou praxou, ako i právo na prvé zamestnanie v relevantnom odvetví.

Slovensko musí priorizovať medicínsky, poľnohospodársky, technologický výskum a výskum využitia jadrového odpadu. Zároveň treba slovenskú vedu otvoriť svetu, a zároveň odbremeniť vedeckú obec od tlaku na publikačnú činnosť. Pomôcť by tomu mal alternatívny spôsob hodnotenia výskumnej činnosti a vývoj a zavedenie alternatívneho otvoreného publikačného systému na úkor súkromných vedeckých časopisov.

en_GBEN