Vidiek

Všetci majú právo na dôstojný život. No spolu s poľnohospodárstvom upadá aj vidiek a štát s tým nič nerobí. Z obcí sa vytrácajú služby ako pošta, potraviny, ale aj spoje či kultúra. Na vidiek sa musí vrátiť práca, v obciach treba udržiavať služby aj keď trh rozhodol, že nie sú rentabilné.

V obciach musí štát obnoviť sieť predajní, pôšt a zdravotníckych zariadení. Je nevyhnutné obnoviť spoje a podporovať miestnu ekonomiku, drobnochov, záhradkárstvo, miestne trhy a predaj z dvora.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN