Učiteľský zbor

Vzdelávanie je základ. Na Slovensku však ako učiteľský zbor, tak i neučiteľský personál škôl dostáva mizerný plat, čo sa odráža na kvalite výuky a školského prostredia. Preto v oblasti základného a stredného školstva chceme stanoviť nástupný plat v školstve na úroveň 60. percentilu mzdového rozsahu. Mzdy ostatného nepedagogického personálu treba naviazať na výšku priemernej mzdy. Zároveň treba zaviesť systematické financovanie asistenta učiteľa v triedach bežných základných škôl.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN