Stredné školy

Slovenské stredné školstvo musí byť garanciou ako pracovného uplatnenia, tak i kvalitnej pracovnej sily, či kvalitných adeptov pre ďalšie vzdelávanie. Preto podporujeme plošné duálne vzdelávanie a navrhujeme zavádzať prax aj pre študentstvo gymnázií, ako aj stredoškolských motivačných štipendií pre mimoškolskú činnosť.

Aby sa stredoškoláci mohli plne sústrediť na vzdelávanie, štát musí zaviesť plošné štipendium pre všetkých a zároveň garantovať ubytovanie za údržbové náklady tak, aby malo študentstvo pokryté všetky základné životné potreby. Podmienkou získania štipendia by na oplátku bola 5-ročná prax na Slovensku. Zároveň presadzujeme právo na prvé zamestnanie pre všetkých absolventov.

Zastaralá forma maturitnej skúšky by mala byť nahradená obhajobou vlastného „minibakalárskeho“ projektu. Ten by tvoril dominantnú zložku posledných dvoch rokov stredoškolského štúdia. Známky maturitného vysvedčenia by okrem toho mali zohľadňovať koncoročné známky posledných 3 ročníkov štúdia.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN