Sociálna politika

Prioritou štátu musí byť človek. Štát musí dokázať človeka postaviť späť na nohy, pomôcť mu viesť dôstojný život a prekonávať ťažké životné situácie. Preto by štát mal kompenzovať ujmu na zdraví v dôsledku environmentálnej záťaže či industriálnej výroby, poskytnúť nízkopríjmovým rodinám ako i sirotám a polosirotám osobitné štipendium.

Štát by tiež mal aktívne vytvárať pracovné príležitosti a nenechával ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi. To možno dosiahnuť aj zriaďovaním sociálnych podnikov a podnikov v gescii samospráv, ktorým môže zadávať prioritné štátne zákazky. Rovnako tak musí štát poskytovať (re)kvalifikačné vzdelávanie.

Štát musí tiež priorizovať starostlivosť o seniorov v domácom prostredí a pravidelný monitoring osamelých seniorov, no tiež musí dbať o aktívnu jeseň života v podnetnom prostredí a podporovať kontakt medzi generáciami.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN