Rómovia

Slovensko je domovom pre nás všetkých. Ochrana jednoty národností a solidarita všetkých národností na Slovensku musí byť vecou osobnej cti a povinnosti každého jednotlivca.

Dejiny Rómov (ako i Rusínov a ďalších národností) musia byť súčasťou osnov dejepisu. Sieť ZŠ s vyučovaním v menšinových jazykoch musí byť rozšírená a dostupná. Považujeme za dôležité, aby bolo zavedené bezplatné doučovanie detí zo znevýhodnených pomerov.

Je potrebné vytvárať pracovné miesta ako v sociálnych podnikoch, tak i verejnej správe. Tiež chceme podporiť projekty na svojpomocnú družstevnú výstavbu bývania pre marginalizované komunity, podporovať komunitné centrá a rozvoj samosprávnych prvkov v organizácii života rómskych komunít. Občianske hliadky by mali byť financované systematicky zo štátneho rozpočtu.

o Roma

Slovensko hin amen savorengero kher. Jekh manuš musinel te arakhel nácijeskeri jekhetaňipen.

Romaňi historija musinel hin sikhľandos pre škola. E sieť romaňi školakeri musinel barol. Kamas sikhaďipen avri škola bi poťiniben pal o čora.

Kamas barol buťi pal o roma andre sociálne podniki the uradi. The kamas andre kopa ačhavel družstevne khera, podporinel komunitne centra, the bareder romano rajaripen.

 

en_GBEN