Domáci priemysel

Slovensko potrebuje sebavedomý, moderný a stabilný priemysel. Ten je však dlhodobo vytláčaný zahraničným kapitálom, na ktorom je Slovensko momentálne závislé. Je načase obnoviť a diverzifikovať domácu výrobu, dodať stabilné a zmysluplné pracovné miesta do regiónov.

Veríme, že presmerovaním investícií do projektov domácich firiem zaručujúcich rozvoj výroby s vyššou pridanou hodnotou dokážeme pozdvihnúť životnú úroveň i silu našej ekonomiky. A rozvojom udržateľnej prvovýroby a baníctva dokážeme túto výrobu stabilizovať.

Konečným užívateľom však musí byť človek, nie akcionár – štát musí podporu podnikom podmieniť ziskom rozhodujúceho podielu tak, aby mohol efektívne ekonomiku riadiť v prospech bežného človeka. A je na miere oranizovanosti pracujúcich, ako dôsledne bude tento vzťah fungovať.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN