Potravinová bezpečnosť

Potravinová bezpečnosť sa v čase konfliktov a klimatických zmien stáva čoraz dôležitejšou. Avšak naše poľnohospodárstvo dlhodobo upadá a našu najúrodnejšiu pôdu buď vlastní cudzí kapitál, alebo na nej stoja výrobné haly. Slovensko sa musí snažiť o potravinovú sebestačnosť a ochranu svojej pôdy.

Treba skončiť s ďalším odpredajom pôdy zahraničným subjektom a obmedziť výstavbu na kvalitnej pôde. Domáce poľnohospodárske podniky treba podporiť dotáciami a snažiť sa o potravinovú sebestačnosť vytváraním domácich odberateľských vzťahov. A v neposlednom rade treba zaviesť proaktívnu kontrolu kvality importovaných potravín bez ohľadu na deklarovanú krajinu pôvodu a kontrolu dvojakej kvality potravín.

V dôsledku klimatickej krízy tiež klesá úroda, či už vplyvom nestabilného počasia (striedania prívalových dažďov a dlhotrvajúceho sucha), degradáciou pôdy, alebo úhynu plodín a súvisiacich problémov v živočíšnej výrobe. Dosiahnutie potravinovej bezpečnosti či sebestačnosti je preto nevyhnutne späté s modernizáciou poľnohospodárstva, výskumom odolnejších a výnosnejších kultivarov, nehovoriac o celkovom systematickom boji s klimatickou krízou.

en_GBEN