IT

Informačné technológie sú už pevnou súčasťou našich životov. Technologické giganty hýbu svetom a vo svojich chápadlách držia viac moci než väčšina štátov či firiem z iných sektorov. Na toku informácii stojí svetová ekonomika a zhromaždené dáta o nás vedia viac než my sami. Túto moc nestačí regulovať – treba sa z tohto zovretia vytrhnúť a technológie podriadiť verejnému záujmu a sprístupniť ich celej spoločnosti.

Spoľahlivý a dostupný vysokorýchlostný internet musí byť ľudským právom. Treba investovať do vybudovania spoľahlivej siete bezplatnej pre všetkých. Štát v spolupráci so slovenskými startupmi musí investovať do vývoja otvoreného softvéru pre potreby informatizácie verejných služieb. Treba zjednocovať, zjednodušovať a modernizovať prvky e-Governmentu a e-Healthu.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN