Európska únia bola založená a dodnes pracuje v prospech veľkokapitálu – korporácií. Takáto EÚ v prvom rade slúži záujmom korporácií, až potom bežným ľuďom.

Aj preto odmietame hlbšiu integráciu či už v podobe centralizácie alebo federalizácie EÚ. Naopak, presadzujeme demokratizáciu EÚ aj pomocou posilnenia právomocí Europarlamentu na úkor Rady EÚ. A to napr. skrz právo europoslancov a poslankýň predkladať legislatívne návrhy na pôde Europarlamentu.

Na druhej strane EÚ musí byť samostatným hráčom na globálnej úrovni a viesť diplomaciu a obchod nezávisle od zahraničnej politiky Spojených štátov.

V neposlednom rade presadzujeme vypustenie ochrany neoliberálneho kapitalizmu zo základných dohôd EÚ, ako napr. TFEU, ktoré brzdia či priam znemožňujú rozvoj verejného sektora hospodárstva v prospech (zahraničného) súkromného kapitálu.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN