Doprava

Bez spoľahlivej, modernej a rozsiahlej dopravnej infraštruktúry nemôžu regióny a Slovensko ako celok zabezpečovať pracovné miesta ani dôstojný život. Už príliš dlho upadá úroveň a rozsah verejnej a cestnej dopravy na Slovensku.

Chceme preto zriaďovať krajské autobusové dopravné podniky vlastnené samosprávami (vrátane obcí) a podporovať vznik systémov krajskej integrovanej dopravy s dôrazom na vysokú nadväznosť spojov a multimediálnosť. Zároveň uprednostňujeme podporu výstavby cyklistickej osobnej dopravy miesto cykloturizmu.

Považujeme za nevyhnutné obnovovať zrušené železničné i autobusové linky a tiež rekonštruovať celú železničnú sieť. Je treba elektrifikovať a zdvojkoľajniť koridory Bratislava – Zvolen – Košice a Komárno – Bratislava. Všetky trate, stanice a zastávky musia spĺňať najvyššie technologické a bezpečnostné štandardy.

Slovensko tiež potrebuje vysokorýchlostný koridor, vďaka ktorému by cesta z Bratislavy do Košíc trvala najviac 4 hodiny. Zároveň treba spojiť Levice a Veľký Krtíš železnicou tak, aby vznikol železničný koridor po celej dĺžke Juhoslovenskej kotliny, čím sa podporí dlhodobý rozvoj regiónu.

Je tiež načase dokončiť výstavbu diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest.

V neposlednom rade chceme s podporou odborov presadiť dotovanie cestovných nákladov zamestnancov veľkých firiem na pracovné zmeny.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN