Antifašizmus

Fašizmus je štádium sebazáchovy kapitalizmu v hlbokej kríze. Fašizmus je spoločenská forma, ktorá kladie potreby kapitálu nad hodnotu ľudského života. V snahe zachrániť národný kapitál sú “nepriatelia štátu” – menšiny a nepohodlné skupiny – zapriahnuté do otrockej práce, alebo fyzicky zlikvidované kvôli oprávneným obavám z protiútoku. Takto boli v Taliansku, Španielsku, Nemecku, na Slovensku, v Čile či južnej Kórei a Tajwane likvidovaní všetci príslušníci a príslušníčky komunistických a socialistických či odborových organizácií, zlikvidovaní príslušníci menšín (národnostné menšiny, LGBTI, neurodivergentné osoby atď.).

Boli to veľkopodnikatelia, ktorí financovali Mussoliniho i Hitlera, boli to Spojené štáty, ktoré podporovali Pinocheta v Čile či I Sung-Mana v Kórei.  Boli to riaditelia gigantov ako IG Farben či Siemens, ktorí pomohli vydláždiť cestu vyhladzovacím a expanzionistickým záujmom nacistov vo vlastnom triendom záujme.

Kým existuje kapitalizmus, fašizmus ostáva reálnou hrozbou. Naše hnutie aktívne udržiava pamiatku SNP, interbrigadistických i protibanderovských bojovníkov a bojovníčok, aby sme nezabudli. A zároveň si kladieme za cieľ kapitalizmus prekonať, aby sa tieto hrôzy už neopakovali.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN