Volím 9

eurovoľby 2024

Our priorities

  1. Peace in Europe
  2. End to the enslavement of the Eastern Bloc!
  3. For an independent Europe without the US!
  4. No to neoliberalism, yes to shared prosperity!
  5. Against attacks on sovereignty!

Our candidates

1-pfp

Advisor to the PM of Slovakia for the protection of workers, social matters, and cooperation with labour unions

2-pfp

Biologist, member of the party leadership

3-pfp

University lecturer

4-pfp

chairperson of the OZ KOVO LIDL trade union

5-pfp

specialist in macroeconomy data handling

ev6

University lecturer

7-pfp

Vice-chairperson of the party

8-pfp

Student, vice-chairperson of the Slovak Leftist Youth Front

9-pfp

Chairperson of the ZO OZ KOVO MOBIS trade union

ev10

orthopaedic surgeon

11-pfp

Technical designer, member of the party leadership

12-pfp

Chairperson of the ZO IOZ SlovTan Contract Tannery trade union

13-pfp

Technician, regional party chairperson

ev15

PhD candidate, chairperson of Slovak Antifascist Fighters' Union regional branch

Our views

Programme priorities

for Slovakia in the heart of a peaceful Europe

European Union is the result of the international integration of capitalist economies, which serves as a tool to maintain the system and the rule of economic elites. As a result of widespread exploitation, instead of friendly relations between nations, nationalism, racism and fascism are growing. The people of poorer countries are angry with the people of the richer ones because of their higher salaries for the same work or for significantly higher subsidies. On the other hand, residents of richer countries are angry with desperate workers who have to leave their home country and "stealing their jobs". 

European Union has been a capitalist project from the beginning, and since its inception has been used to achieve the highest profits at the international level to the detriment of entire nations. Let's change it!

Equality of nations in the EU will be ensured only after the production and natural wealth are in the common ownership of each nation, and mutual relations will be the basis not for the plundering that we are witness today, but for an equal and sustainable cooperation within Europe. 

Before we can get there, we want to use the European Parliament for:

Za svoje hlavné poslanie v Európskom parlamente považujeme posilnenie hlasu mieru a zdravého rozumu. Vojna na Ukrajine otvorila dokorán dvere militaristom a fanatikom, ktorí ľahkovážne podceňujú zapájanie sa EÚ do tohto konfliktu. V snahe zatiahnuť Európu do vojny s Ruskom sú pripravení hrať vabank.

V hnutí Socialisti.sk sme presvedčení, že Európska únia má byť prostredníkom medzi bojujúcimi stranami, nie súčasťou jednej z nich. Cieľom EÚ má byť čo najskoršie mierové riešenie, nie vojenská porážka geopolitického konkurenta.

Mier v Európe zároveň znamená menej peňazí na zbrane a viac na sociálnu oblasť, vzdelanie, kultúru, dopravu či environmentálnu politiku. Znamená menej vojnovej propagandy a viac priestoru na sociálny dialóg, spoluprácu  a plánovanie budúcnosti pre ďalšie generácie.

Európska únia nespája národy kvôli spolupráci a porozumeniu, ale spája ich preto, aby ich monopoly čo najefektívnejšie vycicali. Na rovnom hracom poli vyhráva silnejší hráč a inak tomu nie je ani v EÚ. Slovensko, spolu s Českom a ďalšími okolitými krajinami, je len montážnou halou Európy a zdrojom lacnej pracovnej sily. Kým my sa tešíme z eurofondov, západný kapitál z našej práce vysáva dvakrát toľko hodnoty v ziskoch z našich ľudí  a dividendách.

Chceme byť hlasom závislých ekonomík strednej a východnej Európy. Budeme robiť všetko preto, aby pracovná sila nebola len zdrojom násobenia ziskov za rovnaký či dokonca vyšší pracovný výkon ako v zahraničí. Túto požiadavku budeme presadzovať zhora tlačením na legislatívu, ale aj zdola podporou zamestnancov, ich požiadaviek aj za cenu štrajkov naprieč Európou. Legislatíva v EÚ musí byť rovnaká pre všetkých pracujúcich.

Európska únia musí mať nezávislú zahraničnú politiku a obranu. Považujeme za neprípustné, aby bol Starý kontinent podriadeným vazalom americkej zbrojárskej lobby. Hnutie Socialisti.sk pokladá za neprípustnú prítomnosť armády USA na území Európy. Záujmy USA sú hlavne finančnými záujmami zbrojárskych korporácií, ktoré, aby mohli zarábať, musia existovať vojny, bieda, hlad a ekonomické otroctvo. Preto sprístupňovanie európskych základní americkej armáde neznamená ochranu, ale naopak ohrozenie našej bezpečnosti a odliv financií mimo EÚ.

Sme proti návrhom na vznik jednotnej európskej armády riadenej bez jednohlasného súhlasu členských štátov Európskou komisiou. Jedine vytvorenie samostatného obranného mechanizmu na princípe jeden za všetkých a všetci za jedného môže EÚ zaistiť bezpečnosť, a zároveň suverenitu jej členov. A jedine takýto, čisto obranný mechanizmus môže zabezpečiť, že sa nebude zneužívať tak, ako sa na útočné účely používa NATO.

Odmietame pokrytectvo a dvojitý meter EÚ v zahraničnej politike. Chceme dôsledne presadzovať ideály mieru a ľudských práv, ako v prípade Ukrajiny, tak i Palestíny. 

Hlavným cieľom hnutia Socialisti.sk je premena existujúceho systému na sociálne spravodlivejší, v ktorom národy pracujú pre seba a hospodársky si navzájom pomáhajú, lebo je to v ich spoločnom záujme. Chceme ekonomiku vzájomnej spolupráce a pomoci, nie ekonomiku dravej konkurencie a podvodov. Základnou podmienkou je prevzatie výrobných prostriedkov z rúk kapitalistov do rúk tých čo hodnoty tvoria. Zrušenie kapitalistického trhu s jeho anarchiou a krízami, posilnenie demokracie vo výrobe. Plánovanie s využitím najmodernejších technológií tak, aby ľudská činnosť čo najviac uspokojovala ľudské potreby a čo najmenej ovplyvňovala životné prostredie.

Základom EÚ je privatizácia a podpora súkromného sektora. Kúsok po kúsku musíme z verejných služieb ukrajovať v prospech súkromníkov na úkor kvality. Na muške sú služby od železníc až po zdravotníctvo. Pravidlá Európskej únie vedome oslabujú verejný sektor a zväzujú štátom ruky. V Európskom parlamente chceme tento frontálny útok brzdiť ako to len pôjde. Rovnako sa postavíme proti fosílnej lobby a im podobným – budúcnosť planéty a jej druhov je viac než zisk.

Spolupráca národov sa musí zakladať na vzájomnej dôvere, spoluprácu nemožno vynútiť. Navyše, v podmienkach súčasnej kapitalistickej EÚ znamená hlbšia integrácia bianco šek pre voľnú ruku trhu. Odmietame preto snahy o obmedzovanie práva veta národných štátov. Budeme hlasom proti centralizácii a federalizácii EÚ. Na druhej strane ale chceme presadzovať demokratizáciu EÚ a posilnenie právomocí Europarlamentu na úkor Rady EÚ a Eurokomisie. Odmietame selektívne využívanie sankcií na vynucovanie vlastných záujmov. To platí ako v zahraničnej politike, tak i v rámci EÚ. Odmietneme preto prípadnú aktiváciu sankčného článku 7 voči komukoľvek.

Do you want to know more about our positions in particular areas? Read our 2023 programme, or our positions from A to Z!

Transparent account

SK41 1100 0000 0029 4916 9530

You can view the balance and transactions on the transparent account on the Tatra Bank websitePlease, beware the website does not display correctly on Mozilla, and thus we recommend Google Chrome or Microsoft Edge instead.

You can help us by a deposit using the IBAN above. If you wish to support a particular candidate, please, write their name in the note for the addressee.

en_GBEN