EKOLOGICKÉ HLIADKY SOCIALISTOV.SK V MESTE SENEC

Členovia hnutia Socialisti.sk v meste Senec, pod vedením Martiny Martišovičovéj, za účasti Adama Cibuľu, Milana Šarmira, a Milana Benkovského pristúpili k upratovaniu netradične, po novom. Vytvorili ekologické hliadky pre kontrolu čistoty v meste.
Prvý peší výjazd v dňoch 1. až 3. októbra 2020 po celom meste, jeho námestí, pešej zóne, sídliskách a hlavných i vedľajších uliciach, ale i na na Slnečných jazerách ukázal, že Senec je relativne čisté mesto a to najmä vďaka jeho obyvateľom a prístupu seneckej samosprávy.  
Prekvapením bola čistota aj na sídliskách ako “Saláma”, či autobusovej a železničnej stanici, kde to ešte nedávno nebolo bežné. Neraz sa tam zdržiavala problémová, dokonca i drogovo závislá mládež po ktorej zostávalo množstvo odpadkov. Problémové sú rána a neporiadok po bezdomovcoch a aj my sme našli menšie smeti pri pošte.
Najväčšie problémy sú však aj teraz na prístupových cestách a odľahlých miestach, kde sú často odpadky, nečistoty vyhadzované priamo z aut a vytvárajú sa aj nelegálne skládky. Mesto, aj keď sa snaží, nestačí to riešiť.
Ekologické hliadky Socialistov.sk budú v tomto pokračovať v pravidelných štvrťročných intervaloch, upozorňovať na problémy vedenie mesta a sami v rámci možností prispejú k ich riešeniu a zlepšeniu životného prostredia.

Milan Benkovský, podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN