Upratujeme Slovensko

Seneckí Socialisti sa zapojili do celoslovenskej akcie hnutia Socialisti.sk, Upratujme Slovensko, ktorej garantom bol podpredseda hnutia Milan Benkovský.
Vzhľadom na pomerne čisté mesto Senec sme zašli až na jeho okraj na Nitriansku ulicu, pri Hlbokom jazere, ľudovo volanom Guláška. Vyzbierali niekoľko vriec odpadkov, ktoré priamo pri ceste vyhodili nezodpovední občania, pravdepodobne však mladí “rekreanti, či turisti”, pričom tu funguje veľmi dobre zberný dvor. Bola tam takmer stovka fliaš od alkoholu, plastov, desiatky konzerv a ďalší odpad.
Väčší problém je celé Hlboké jazero na ktorom sú však len súkromné pozemky a veľké množstvo stavebného a komunálneho odpadu. Rieši to často mestská polícia, ale nič nepomáha. Preto sa tam ešte vrátime. 

en_GBEN