Demokratizácia pracovísk, družstevné hnutie a zastavenie privatizácie štátnych podnikov


Dnes sa náš štát úplne vykašlal na vytváranie vlastných podnikov, ale len predhadzuje našich pracujúcich, ako lacnú pracovnú silu pre nadnárodné korporácie. Už sa raz musíme zobudiť z toho sna, že nadnárodné spoločnosti tu chodia z nejakej láske ku nám, ale že tu idú preto, aby získali čo najväčší zisk a čo najlacnejšiu pracovnú silu.

Keby tomu tak nebolo, tak by tieto spoločnosti nepresúvali svoje závody do krajín s lacnou pracovnou silou, ale otvárali by nové pobočky vo svojich domovských krajinách, kde dávajú na platoch a daniach aj 2-krát, 3-krát, 4-krát viac, ako u nás…

Demokratizácia pracovísk – družstevné hnutie

V parlamente EÚ budem presadzovať podporu družstevného hnutia, politiku aktívnej pomoci pri zakladaní rôznych typov družstiev, štáty EÚ musia začať vytvárať lepšie legislatívne a finančné podmienky pre zakladanie zamestnaneckých družstiev, ktoré vnášajú demokraciu a solidaritu na pracoviská, podporujú udržateľný hospodársky rast a sociálnu súdržnosť. EÚ musí začať presadzovať pri verejných obstarávaniach model, ktorý sa nepozerá len na cenu, ale zohľadňuje sociálne a environmentálne hľadiská.

Pre zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá a družstvá samostatne hospodáriacich výrobcov musíme pripraviť radu podporných projektov, aby sa mohli začať výrazne presadzovať aj v priemysle a službách. Potrebujeme pripraviť priaznivé podmienky, aby pracujúci mohli preberať podniky, získavali silnejšie postavenia pri riadení podnikov a dokázali efektívnejšie vstupovať do dôležitých rozhodovacích procesov. Za demokratizáciu našich pracovísk a hospodárstva!

Čo nám radia rôzni „ekonomickí“ poradcovia, či politici?

Hovoria o tom, že Slovensko má konkurenčnú výhodu v tom, že máme kvalifikovanú lacnú pracovnú silu, že to je našou výhodou, pri rozhodovaní investorov. Pri rôznych štrajkoch a vyjednávaniach odborov o vyššie platy lamentujú, že keď sa u nás budú rapídne zvyšovať platy, prídeme o výhodu krajiny s lacnou pracovnou silou a spoločnosti od nás budú odchádzať a nebudú ďalej investovať.

Títo páni „odborníci“, ktorí za tieto „rady“ poberajú tisíce Eur mesačne, nám pracujúcim hovoria, nepožadujte vyššie platy, neštrajkujte, lebo už nebudeme krajinou s lacnou pracovnou silou… Človeku príde až nevoľno, keď počuje takýto hnus, ktorý oni nazývajú dobrými ekonomickými radami.

Vyberú štátne dotácie, zanechajú dlhy a zutekajú zo Slovenska

Pred rokmi vítal Dzurinda nemeckú firmu Bodet & Horst, ktorá pôsobila vo Vrbovom a ktorá neskôr išla do konkurzu. O zamestnanie prišlo 360 zamestnancov a zamestnávateľ im neráčil dať ani výpovede a ani nenahlásil žiadne hromadné prepúšťanie, nedostali výplaty za dva mesiace a nechal za sebou státisícové dlžoby. Väčšinu strojov majiteľ z fabriky odniesol…

V roku 2010 vláda SR schválila spoločnosti Bodet & Horst pôsobiacej vo Vrbovom dotáciu na stroje vo výške 5,5 milióna EUR. Pre zaujímavosť, spoločnosť túto investičnú pomoc vyčerpala v decembri 2017 a len pár mesiacov po vyčerpaní dotácie utiekla zo SR.

Fínska spoločnosť Ojala group, ktorá postavila fabriku v obci Kriváň, zo dňa na deň zavrela fabriku, tajne odniesla stroje a majetok fabriky, nenahlásili ani hromadné prepúšťanie, zamestnanci nedostali výpovede, tesne pred sviatkami dali majitelia firmu do konkurzu.

Pri týchto prípadoch musia zakročiť aj orgány EÚ, znemožniť takýmto ľuďom podnikať v iných krajinách EÚ, zmraziť ich majetky a vymáhať od nich všetky podlžnosti, ktoré za sebou zanechali v určitom konkrétnom štáte.

Miroslav Pomajdík
kandidát č.7 a podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN