Stretnutie členov hnutia Socialisti.sk a Frontu ľavicovej mládeže: Sme svojbytné a jedinečné hnutie na Slovensku

V dňoch 9.-10. decembra sa uskutočnilo v nádhernom prostredí Liptova, v dedinke Valaská Dubová, stretnutie členov politického hnutia Socialisti.sk a Frontu ľavicovej mládeže. Na akcii boli prítomní viacerí členovia vedenia hnutia a aj predstavitelia krajských organizácií z celého Slovenska.

Veľmi pozitívnym faktom bola aj prítomnosť členov Frontu ľavicovej mládeže na čele s predsedníčkou Lenkou Želonkovou. Členovia hnutia Socialisti.sk vyjadrili veľkú vďaku za činnosť, ktorú Front ľavicovej mládeže vykonáva a členov tohto mládežníckeho hnutia považujú za svojich najbližších politických partnerov a spojencov u nás.

Na začiatok všetkých účastníkov privítal podpredseda hnutia Socialisti.sk Miroslav Pomajdík, ktorý v krátkosti zhodnotil činnosť hnutia za posledné obdobie a momentálnu politickú realitu. Vyjadril sa, že politické hnutie Socialisti.sk vykonáva každodennú politickú činnosť, posilňuje svoje regionálne štruktúry a bude tvrdou opozíciou z ľava, voči všetkým útokom na práva pracujúcich a sociálny systém, ktoré budú prichádzať zo strany tak ako vlády a parlamentnej opozície, tak aj korporácií, oligarchov a zamestnávateľov.

Povedal tiež, že hnutie Socialisti.sk musí naďalej pôsobiť na politickej scéne nezávisle a samostatne, ako svojbytné revolučné hnutie, ktorého cieľom je prekonávať kapitalizmus a bojovať za demokratický socializmus.

Po úvodnom vstupe sa rozprúdila veľmi plodná diskusia, do ktorej sa zapojili prakticky všetci účastníci. Diskutujúci sa zhodli na tom, že Socialisti.sk sú jedinečným politickým hnutím a jediná politická sila v Slovenskej republike, ktorá sa hlási k ľavicovému antikapitalizmu, antifašizmu, marxistickej tradícii, boju za práva pracujúcich, ženských práv, životného prostredia, všetkých menšín a k demokratickému socializmu.

Diskutujúci sa zhodovali v tom, že Socialisti.sk majú do budúcna obrovský potenciál rastu, ktorý spraví z hnutia vážneho hráča na našej politickej scéne. Preto musia Socialisti.sk jednoznačne aj naďalej pôsobiť samostatne, ako hrdá politická sila, ktorá je kreovaná zdola a kde sa do demokratického procesu rozhodovania zapája celá členská základňa. „Rozhodne sa postavíme proti všetkým snahám, ktoré by chceli naše hnutie oslabiť, rozvrátiť, pohltiť, či vymazať z politickej mapy.“

Z diskusie pramenilo aj odsúdenie kapitalistickej hry, kedy sa medzi sebou “bijú“ konzervatívne, nacionálne a neoliberálne sily. Ide o odpútanie pozornosti od podstaty, že všetky tieto sily aj tak spája udržiavanie kapitalizmu, v ktorom je deklarovaná demokracia rozprávkou, keď kapitál ovláda úzka skupina ľudí, ktorí robia všetko preto, aby sa nezrútilo ich mocenské postavenie.

Členovia Socialistov.sk budú tak ako doteraz, pevne stáť za odborármi a ich iniciatívami a podporia každú ich akciu v boji za práva pracujúcich a budú viesť paralelnú politickú činnosť voči kapitalizmu, ktorý je hlavnou príčinou problémov pracujúcich.

Veľká solidarita smeruje aj do krajín, ktoré trpia vojnovými konfliktami a na ukončenie nezmyselných vojen a zabíjania.

Veľké poďakovanie patrí aj členom vedenia Stanislavovi Pirošíkovi za vynikajúci guláš a sládkovi Jozefovi Vaculovi za výborné pivečko.

Voliť nestačí, organizujme sa!

Miroslav Pomajdík
podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN