Navštívili sme vojnový cintorín v Levoči

Na hlavnom cintoríne v Levoči sa nachádza časť, kde je pochovaných až 455 padlých z 1. a 2. sv. vojny. Rozsiahla časť hrobov patrí vojakom, ktorí padli počas 1. sv. vojny.

Čo sa týka národností, tak pri 213 padlých je národnosť neznáma. Identifikovaných je 40 Čechov a Slovákov, 62 Poliakov, 7 Talianov, 11 Rakúšanov, 7 Rumunov, 63 Rusov, 51 Juhoslovanov a 1 Turek.

Pamätník zasiahnutého vojaka, osadený v roku 1954, je venovaný obetiam 2.sv. vojny a jeho autorom je František Gibala. Človeka pri pohľade na toľko hrobov obetí vojen napadajú rôzne myšlienky.

Koľko tragických ľudských osudov a smutným faktom zostáva aj to, že väčšina rodín sa ani nikdy nedozvedela, že práve ten ich syn, otec, manžel, brat leží práve tu a tak sa nikdy nemohli ani vydať k ich hrobom.

Preto je dôležité, aby sme na tieto obete vojny nezabúdali a aspoň im zapálili tu sviečku na ich skromnom hrobe, prečítali a zapamätali si meno človeka, aby sa nezabudlo a aj takou troškou pomohli oprášiť spomienku na tých, ktorým vojna zobrala to najcennejšie.

Detail pomnika v Levoci

Česť ich pamiatke!

Miroslav Pomajdík
podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN