Saskárske neoliberálne sny o odboroch

Sulík na TA3: „ K tej solidarite. My sme presvedčení o tom, že najlepšia sociálna ochrana zamestnancov je dostatok pracovných miezd. Nie nejaké odborárske výmysly, hento smie, tam musí, tam nesmie, zabraňovať, obmedzíme ich vo všetkom možnom. Nie. Ľuďom treba dať slobodu a vytvoriť podmienky, aby sa darilo firmám, aby sa darilo podnikateľom, lebo oni potom tvoria pracovné miesta.”

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pomáhajú odborom vyjednať lepšie platové a pracovné podmienky pracujúcim

Na Slovensku je celkové pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami na mizivej úrovni okolo 26 %, oproti susednému Rakúsku, kde je to až 98 percent! Pre porovnanie v Čechách je okolo 12% pracujúcich v odboroch, no kolektívne zmluvy zastrešujú až 50% pracujúcich.

Jedným z riešení zvyšovania platov pre pracujúcich v kapitalizme je posilňovanie odborov a kolektívneho vyjednávania a zastúpenia pracujúcich v zamestnaneckých radách firiem. V štátoch ako napr. Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko je pokrytých od 90% k pomaly 100% zamestnancov niektorou z foriem kolektívnych zmlúv.

My v hnutí Socialisti.sk jasne presadzujeme, aby sa kolektívne zmluvy vzťahovali na sektory a aby zastrešovali všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie.

Na Slovensku práveže musíme tlačiť na rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, nie ich potláčať, ako to urobila Matovičova vláda v ktorej sedela aj Saska. Pripomeňme si, že to bola práve vláda Matoviča, ktorá schválila novelu Zákonníka práce, ktorá obmedzila kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, umožňuje prepustiť zamestnanca, keď dovŕši 65 rokov a ktorá útočí v ďalších oblastiach na odbory.

Pripomeňme tiež, že to bola prezidentka Čaputová, ktorá bez mihnutia oka podpísala túto neoliberálnu a antisociálnu novelu Zákonníka práce.

Tým, že zvýšime rapídne podiel pracujúcich, ktorí sú zastrešovaní kolektívnou zmluvou na Slovensku, posilníme postavenie pracujúcich, ktorí tak nebudú osamelo stáť zoči voči firmám a tým pádom majú hneď horšie postavenie presadiť si nejakú adekvátnu výplatu.

Pracujúci budú mať tak cez sektorové kolektívne vyjednávanie silnejšiu pozíciu presadiť adekvátne zvyšovanie platov pre väčšinu pracujúcich. Tak isto pracujúci musia začať tlačiť na zamestnávateľov cez protesty a štrajky, čo musí byť ich účinná zbraň.

Výkonnosť Slovenskej ekonomiky dosahuje už približne 80% európskeho priemeru, no v platoch našich pracujúcich sa to nijako neodzrkadľuje, čo dokazuje aj fakt, že naše platy sú zhruba tretinové oproti najvyspelejším európskym štátom.

Problém je ten, že na Slovensku ide z celkovej vyprodukovanej hrubej pridanej hodnoty na platy pracujúcim len približne 40% a ostatok ide do kapitálu, pričom vo vyspelých európskych štátoch je to približne 60% hrubej pridanej hodnoty, ktorá ide na platy.

Miroslav Pomajdík
podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN