Bojovníčka za neoliberálne mantry je späť: Kiššová ohlásila kandidatúru za SaS

Možno ste postrehli, že na kandidátku strany SaS sa vracia jej bývalá poslankyňa a zakladateľka strany Jana Kiššová. Kto na túto pani už zabudol, tak poďme si ju pripomenúť radou jej vlastných výrokov.

Kiššová pred minulými voľbami odišla po nezhodách so Sulíkom s viacerými poslancami SaS do mikrostraničky Demokratickej strany, ktorú ale po krátkej dobe tak isto opustila. Keď odchádzala z SaS tak vyhlásila: „Dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej som pred desiatimi rokmi plná ideálov vstupovala.”

No pozrime sa v realite, aké to boli tie “ideály”, ktoré pani Kiššová presadzovala cez SaS.

Kiššová bola známa svojou tvrdou neoliberálnou pravicovou agendou, ktorú rada ako vtedy, tak aj dnes skrýva za formulku, zlepšovanie podnikateľského prostredia. Premenené na drobné, jej reálne návrhy uprednostňovali iba vrstvu podnikateľov, znamenali jasné útoky na práva pracujúcich a zamestnancov.

Bola každoročná kritička navrhovaného zvyšovania minimálnej mzdy, brojila napr. proti zverejňovaniu ponúkanej mzdy v pracovných ponukách, či presadzovala rozdielnu minimálnu mzdu v regiónoch. Nechala sa tiež počuť, že zverejnenie ponúkaných platov v inzerátoch, vo väčšine prípadov odporuje základným princípom trhového mechanizmu.

Kiššová sa hrdila aj tým, že sa živila riadením ľudských zdrojov. Počujete dobre – sme pre ňu len ľudské zdroje. My, hnutie Socialisti.sk, jej odkazujeme: my sme živé ľudské bytosti, nie ľudské zdroje, ktoré sú určené na vyžmýkanie a zahodenie, aby úzka “elita” rozprávkovo bohatla na náš účet.

Dnes táto pani zase opakuje, ako sa vracia do politiky preto, lebo pôsobila v biznise a ten nejde dobrým smerom, ako spoločnosti majú veľmi ťažkú situáciu a ako treba pomáhať podnikateľskému prostrediu… – čiže ako by povedal klasik: nič staré nezabudla a nič nové sa nenaučila, a zase to bude o presadzovaní jej tradičných neoliberálnych zombieckych mantier a uprednostňovanie zamestnávateľov na úkor pracujúcich.

Zvyšovanie minimálnej mzdy ju vedelo riadne “rozvášniť“

Kiššová opakovala každý jeden rok to isté, navrhované zvýšenie minimálnej mzdy poškodí ekonomiku, zamestnávateľov, bude veľa čiernej práce, môže sa začať prepúšťať, poškodí to najchudobnejších, je to umelé navyšovanie, treba presadiť regionálnu minimálnu mzdu, naviazať na priemernú mzdu atď., ako taký obohratý verklík. Samozrejme táto politika nahrávala a nahráva iba jednej skupine ľudí a to práve najbohatším zamestnávateľom – to je tá SaSkárska solidarita!

V roku 2017 Kiššová hovorila: „Prečo je minimálna mzda vždy nástrojom súťaže politikov, ktorí sa ňou predbiehajú v populizme? Prečo pri tom nikoho nepočúvajú? Nepočúvajú zamestnávateľov, podnikateľov, ekonómov ani svojich sociálnych partnerov. Nechápu, že minimálna mzda nemôže rásť umelo, bez ohľadu na nárast priemernej mzdy v hospodárstve. Minimálna mzda musí rásť organicky, postupne. Nárast minimálnej mzdy vôbec neberie do úvahy trhové mzdy v rôznych odvetviach či v regiónoch. Na Slovensku dlhodobo rastie minimálna mzda rýchlejšie ako mediánová mzda vo všetkých krajoch. Inými slovami, zaťaženie v „chudobnejších“ odvetviach a krajoch bude najciteľnejšie. Paradoxne teda, minimálna mzda najviac poškodí nízkopríjmovým a nízkokvalifikovaným skupinám, ktoré by vláda rada chránila.“

V roku 2018 Kiššová pri zvyšovaní minimálne mzdy tvrdila: „Schválená minimálna mzda vo výške 520 eur na rok 2019 zvýši mzdové náklady zamestnávateľov na práci, ktorých hodnota tejto sume nezodpovedá, a takisto odvody zamestnancom. Výška minimálnej mzdy nie je naviazaná na priemernú mzdu ani výkon slovenskej ekonomiky. Je výsledkom toho, ako sa v koalícii predháňate, kto dá viac, To sú ideálne podmienky na to, aby na trhu chýbali niektoré služby, alebo sa zabezpečovali načierno, čo je ten pravdepodobnejší scenár“.

Podporujeme výrazné navyšovanie minimálnej mzdy a skracovanie pracovného času pri zachovaní rovnakej mzdy

Hnutie Socialisti.sk v plnej miere podporuje požiadavku odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy a práve v dobe pokračujúcej technologickej revolúcie sa otvára stále viac a viac priestor na skrátenie pracovnej doby (4-dňový pracovný týždeň), pri zachovaní rovnakej mzdy.

Pravičiari, ktorí sa vyhlasujú za odborníkov na zamestnanosť, absolútne nezaujíma, v akých podmienkach ľudia pracujú. Oni sú schopní podhodiť pracujúcich ako otrokov a ešte byť na to hrdí! Znižovať vstupné náklady, tak káže ich svätý trh, ktorému sa klaňajú.

Zdroje na to, aby sa mal každý človek na Zemi dobre tu už dávno sú a preto naša požiadavka nie je populistická. Pri dnešných pokročilých plne automatizovaných technológiách nie je dôvod, aby bol ešte niekto chudobný.

Problémom je však len to, že celá kapitalistická výroba neslúži ľudstvu na uspokojovanie potrieb a na uľahčenie života, ale slúži len hŕstke magnátov, kapitalistov, oligarchov na vlastné obohatenie.

Nie sme ľudské zdroje, sme ľudské bytosti a vždy sa pobijeme o práva pracujúcich a sme pyšní na svoju triedu! Budeme vždy bojovať za statočných pracujúcich, za Vás a nás, ktorí tvoríme pravé hodnoty.

Socialisti.sk – Vždy na strane pracujúcich a mieru!

Miroslav Pomajdík
podpredseda hnutia Socialisti.sk

en_GBEN