Zúčastnime sa referenda!

Republiková rada hnutia Socialisti.sk vyzýva všetkých svojich členov, sympatizantov, ale aj ostatných občanov, ktorým záleží na rozvoji Slovenska, aby sa zúčastnili referenda.

Referendum sa uskutoční 21. januára. Hnutie Socialisti.sk ho víta a považuje ho za veľmi dôležité.

Súčasné volebné obdobie a najmä diletantský spôsob vládnutia koaličných strán považujeme za neprijateľné a škodlivé pre Slovensko. Súčasná národná rada a vláda v demisii nás každým dňom viac a viac ponára do bahna hádok, stagnácie a neriešenia sociálnych otázok ľudí, či ekonomických problémov domácich podnikov.

Obsahom referenda bude otázka: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky?”. Naše hnutie má na túto otázku jednoznačnú odpoveď:  ÁNO

Áno, ľudia majú mať právo skrátiť volebné obdobie NR SR referendom a Národná rada by takisto mala mať nástroj na zvolanie predčasných volieb, ak neexistuje rozumná cesta vpred. Chceme, aby sme disponovali možnosťou zvoliť lepších zástupcov a zástupkyne v parlamente a vo vláde vždy, keď sa k moci dostanú ľudia a strany, ktorí aktívne škodia záujmom bežných ľudí a Slovenska. Voľby nie sú nikdy konečným riešením našich problémov, no súčasná situácia si ich vyžaduje. 

Republiková rada hnutia Socialisti.sk si dobre uvedomuje, že referendum bude platné iba ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, a zároveň vtedy, ak bude otázka prijatá nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Nie je to ľahká úloha, no pre zastavenie súčasného marazmu vo všetkých oblastiach nášho života ide o nevyhnutnosť.

Preto poďme dvadsiateho prvého januára hlasovať, využime tento nástroj priamej demokracie a zakrúžkujme ÁNO. Tak urobíme všetko pre to, aby bola dosiahnutá nadpolovičná účasť a dosiahol sa priaznivý výsledok referenda. Dáme tak Národnej rade do rúk nástroj na vyhlásenie predčasných volieb a ľudia získajú príležitosť zmierniť túto agóniu.

Vidíme sa na referende v sobotu  21. 1. 2023!

Schválené Republikovou radou hnutia Socialisti.sk dňa 12.1. 2023

en_GBEN