Odmietame brannú povinnosť

Ak by Slovensko vyhlásilo vojnový stav, štát vás môže poslať na frontové línie konfliktu. Môže to spraviť vďaka zákonu 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti. My v hnutí Socialisti.sk vravíme, že vo vojnách umierajú na oboch stranách zákopov bežní ľudia za záujmy kapitálu. Preto sa odmietame podieľať na akomkoľvek vojenskom konflikte medzi kapitalistickými krajinami.

VÝHRADU ZO SVEDOMIA MOŽNO UPLATNIŤ LEN DO KONCA JANUÁRA

Podľa §4 zákona 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe môžete podať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, napríklad pre pacifistické presvedčenie alebo náboženské dôvody. Toto vyhlásenie ale možno podať len do konca januára ak máte 19 a viac rokov, alebo počas celého roka ak ste práve dosiahli 18 rokov. Vyhlásenie možno ale podať iba v čase mieru – po vyhlásení mobilizácie by už bolo neskoro!

AKO POSTUPOVAŤ?

  1. Vyplňte tlačivo, ktoré nájdete na www.socialisti.sk/mobilizacia
  2. Potvrďte svoj podpis na matrike či notárstve
  3. Odovzdajte tlačivo na okresnom úrade podľa adresy trvalého pobytu

Po úspešnom spracovaní vyhlásenia obdržíte potvrdenie o vyškrtnutí zo zoznamu potenciálnych brancov.

en_GBEN